SOFTIP Trojkráľový večerný beh
ADRIM Nemčiansky beh
Banskobystrický maratón
Kordícky Extrém
RUNICA Nevoľné
Kylof Ľubietová